نماز شب ، فوايد دنيوي اخروي ، وقت خواندن نماز شب ، احكام خواندن نماز شب ، آموزش نماز شب ، وتر ، شفع ، فضيلت نماز شب ، علت توفيق نيافتن براي نماز شب ، شب زنده داري ، سحر خيزي ، انرژي درمانی با نماز شب ، افزايش طول عمر ، فشار قبر ، مقام محمود
وب سایت نماز شب
فوايد دنیوی و اخروی نماز شب:          باعث خشنودي خدا و دوستي ملائكه   ***    باعث مباهات خداوند بر فرشتگان   ***   باعث درخشش براي اهل آسمان همانند ستارگان   ***   باعث روشني دل   ***   باعث استجابت سريع دعا   ***   باعث پزيرش توبه و پاك شدن از گناهان از جانب حضرت حق   ***   باعث كفاره گناهان   ***   باعث زيبايي صورت و شادابي چهره و نوراني شدن آن در طول روز   ***    باعث سلامتي و تندرستي و رفع انواع بيماريهاي جسمي و روحي   ***   باعث از بين رفتن غم و اندوه و تقويت نور چشم   ***   باعث تمسك يافتن به اخلاق انبياء و اولياي خداوند   ***   باعث انجام دادن سنّت پيامبران و صالحان   ***   باعث تابش نور خدا به او مي‌شود   ***   باعث مهر و محبت و محبوب القلوب شدن بين مردم   ***   باعث افزايش عمر   ***   باعث جلب رزق و روزي فراوان و ادعاي قرض   ***   باعث نوعي صدقه   ***   باعث نوشته شدن چهار ثواب بزرگ براي خود   ***   خداوند نه صف از ملائكه پشت سر نمازگزار قرار مي‌دهد   ***   كليد رفتن به بهشت و جواز عبور از پل صراط   ***   زينت آخرت و نور مؤمن در آخرت   ***   نماز شب همچون سايباني در روز قيامت است بر سرش   ***   نماز شب لباس بدن نمازگزار است در روز قيامت درحاليكه همه عريانند  ***   نماز شب در روز قيامت همچون نوري در برابرش است و چشم نمازگزار نماز شب در روز قيامت شادمان است   ***   نماز شب ميان شخص نمازگزار و آتش جهنم همچون حائلي فاصله مي‌گذارد   ***    ميزان اعمال خوب نمازگزار در روز قيامت سنگين است   ***   نماز شب همچون تاجي در روز قيامت است بر سرش   ***   چراغي است براي تاريكي قبر و برطرف كننده وحشت تاريكي قبر   ***   نماز شب همچون مشعلي نوراني است در تاريكي قبر   ***   نماز شب، نمازگزار را از عذاب قبر ايمن مي‌كند و برات آزادي از آتش جهنم

Drop Down Menu

 

 

 فوايد نماز شب

1) باعث خشنودي خدا و دوستي ملائكه است.
2) باعث مباهات خداوند بر فرشتگان است.
3) باعث درخشش براي اهل آسمان همانند ستارگان است.
4) باعث روشني دل است.
5) باعث استجابت سريع دعا است.
6) باعث پزيرش توبه و پاك شدن از گناهان از جانب حضرت حق است.
7) باعث كفاره گناهان است.
8) باعث زيبايي صورت و شادابي چهره و نوراني شدن آن در طول روز است.
9) باعث سلامتي و تندرستي و رفع انواع بيماريهاي جسمي و روحي است.
10) باعث از بين رفتن غم و اندوه و تقويت نور چشم است.
11) باعث تمسك يافتن به اخلاق انبياء و اولياي خداوند است.
12) باعث انجام دادن سنّت پيامبران و صالحان است.
13) باعث تابش نور خدا به او مي‌شود.
14) باعث مهر و محبت و محبوب القلوب شدن بين مردم است.
15) باعث افزايش عمر است.
16) باعث جلب رزق و روزي فراوان و ادعاي قرض است.
17) باعث نوعي صدقه است.
18) باعث نوشته شدن چهار ثواب بزرگ براي خود است.
19) خداوند نه صف از ملائكه پشت سر نمازگزار قرار مي‌دهد.
20) كليد رفتن به بهشت و جواز عبور از پل صراط است.
21) زينت آخرت و نور مؤمن در آخرت است.
22) نماز شب همچون سايباني در روز قيامت است بر سرش.
23) نماز شب لباس بدن نمازگزار است در روز قيامت درحاليكه همه عريانند.
24) نماز شب در روز قيامت همچون نوري در برابرش است و چشم نمازگزار نماز شب در روز قيامت شادمان است.
25) نماز شب ميان شخص نمازگزار و آتش جهنم همچون حائلي فاصله مي‌گذارد.
26) ميزان اعمال خوب نمازگزار در روز قيامت سنگين است.
27) نماز شب همچون تاجي در روز قيامت است بر سرش.
28) چراغي است براي تاريكي قبر و برطرف كننده وحشت تاريكي قبر است.
29) نماز شب همچون مشعلي نوراني است در تاريكي قبر
30) نماز شب، نمازگزار را از عذاب قبر ايمن مي‌كند و برات آزادي از آتش جهنم است.

 

 

 

آمار بازدید از سایت 

 

 

آی آر سرگرمی
 
 
 

CopyRight©(Desinger Website: MTB) 2005-2012      Www.NamazeShab.Ir